Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-04-24 23:16:41

Aktualności

Nabór wniosków w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kolbuszowa w 2022 roku.

Odbiór wyrobów zawierających azbest 

Urząd Miejski w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kolbuszowa w 2022 roku.

Wnioski na odbiór azbestu należy składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, na ul. Piekarskiej 15 (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi) w terminie do 15 marca 2022 roku.

Uwaga !!! Wnioski złożone po 15 marca 2022 r. będą realizowane w przyszłym roku.

Uwaga !!! Odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest planowany jest na miesiąc wrzesień 2022.

Więcej informacji pod numerem 0-17 2272-222, 0-17 2271-333 wew. 425