Środowisko

e-mail:
www: srodowisko.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-03-23 22:45:26

Rozwój OZE w gminie Kolbuszowa

Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa – aktualizacja Regulaminu

Oze 

W związku z realizacją projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa w partnerstwie z gminą Dzikowiec, konieczna była aktualizacja Regulaminu naboru wniosków oraz udziału w projekcie.

W Regulaminie zostały uszczegółowione zapisy dotyczące warunków oraz terminów dokonywania wpłaty drugiej transzy przez Uczestników projektu.

Regulamin – obowiązujący od dnia 10 sierpnia 2020 r.