(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Aktualności
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Aktualności

Montaż kotłów centralnego ogrzewania – obowiązek złożenia oświadczenia

Informacja o obowiązku 

Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią Umowy zawartej w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”, jego Uczestnik ma obowiązek corocznie przez okres 5 lat składania oświadczeń o zachowaniu jego trwałości i utrzymywaniu w należytym stanie zamontowanej instalacji.

W związku z powyższym, poniżej zostaje umieszczony druk oświadczenia, który należy wypełnić oraz dostarczyć/przesłać do biura Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 6-10, w terminie do 20 maja 2022r.

Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej może skutkować odstąpieniem
od umowy oraz naliczeniem kar umownych.

 

                                                                           Burmistrz Kolbuszowej

  • Data aktualizacji: 2023-09-06 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 608 590