(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Konieczność oczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do wód lub do ziemi wynika nie tylko z chęci i potrzeby ochrony środowiska, lecz przede wszystkim wymogów prawnych. Narzucają one obowiązek ochrony środowiska naturalnego, a w przepisach szczegółowych podają wymagania dotyczące parametrów ścieków, jakie można odprowadzić do odbiornika, a także lokalizacji obiektów gospodarki ściekowej.

Jeszcze do niedawna budowa szamba była jedynym możliwym rozwiązaniem dla terenów nieskanalizowanych, charakteryzujących się małą powierzchnią zabudowy, słabo przepuszczalnym gruntem bądź wysokim poziomem wód gruntowych. Obecnie, bez względu na warunki gruntowe i lokalizacyjne, alternatywą dla kosztownych w eksploatacji szamb są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jest to zespół urządzeń, w którym ścieki bytowo - socjalne oczyszczane są w stopniu umożliwiającym ich odprowadzanie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego. Oferowane systemy, w przeciwieństwie do szamb oraz tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków są praktycznie bezobsługowe, a jedyny koszt, jaki musi ponieść ich użytkownik w trakcie eksploatacji, to opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok lub raz na dwa lata. Pomimo, że instalacja systemu przydomowej oczyszczalni jest droższa niż budowa szamba, inwestycja zwraca się przeciętnie już po około 2 - 3 latach.

Wsparcie w ramach programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolbuszowa jest adresowane do gospodarstw położonych na obszarach Gminy Kolbuszowa, na których nie ma i w najbliższej przyszłości nie będzie sieci kanalizacyjnej. Dzięki środkom publicznym przydomowe oczyszczalnie ścieków mają na tych obszarach stać się ekologiczną i tańszą w eksploatacji alternatywą dla szamb.

ikona pdfUchwała Nr XIX/209/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolbuszowa"

ikona pdfProgram budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolbuszowa.

Przykład oczyszczalni z osadem czynnym:

oczyszczalnia z osadem czynnym

  • Data aktualizacji: 2023-09-06 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 608 559