(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Kontakt

Urząd Miejski w Kolbuszowej

ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2271 333
fax. 17 2272 939

e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www.kolbuszowa.pl

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik: Kazimierz Kret

e-mail: kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl

ul. Piłsudskiego 6-10, 36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2271 333 wew. 505

Pracownicy:

inż. GRZEGORZ ŁAGOWSKI

e-mail: grzegorz.lagowski@ekolbuszowa.pl

Prowadzi sprawy z zakresu:

  • przygotowywania danych statystycznych dotyczących ochrony środowiska
  • realizacji zadań publicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kolbuszowa
  • opiniowania projektów robót geologicznych
  • rozpoznawania i poszukiwania kopalin
  • utrzymania zieleni miejskiej

mgr inż. RENATA NIZIOŁ

e-mail: renata.niziol@ekolbuszowa.pl

mgr inż. AGNIESZKA DWORAK

e-mail: agnieszka.dworak@ekolbuszowa.pl

DARIUSZ STOBIERSKI

e-mail: dariusz.stobierski@ekolbuszowa.pl

Prowadzi sprawy z zakresu:

  • usuwania drzew i krzewów z nieruchomości
  • nielegalnej wycinki drzew

  • Data aktualizacji: 2023-09-06 14:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 608 594