(17) 22 71 333 w. 340(17) 22 72 939kazimierz.kret@ekolbuszowa.pl
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Decyzje środowiskowe

Rozwój OZE w gminie Kolbuszowa

Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa - otwarcie ofert

OZE- otwarcie ofert 

W dniu 12 października 2020 r., w ramach ogłoszonego przetargu na dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, miało miejsce otwarcie ofert na poszczególne zadania:

Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”

Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.”

Zadanie nr 3: „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.”

Zadanie nr 4: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”

Lista złożonych ofert dostępna jest na stronie internetowej: http://bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r/6360-ogloszenie-o-przetargu-dostawa-i-montaz-odnawialnych-zrodel-energii-w-ramach-projektu-rozwoj-odnawialnych-zrodel-energii-w-gminie-kolbuszowa-i-gminie-dzikowiec.html

  • Data aktualizacji: 2023-01-04 12:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 555 894